Ponio ponio...


Ponyo Ponyo Ponyo sakana no ko/Aoi umi kara yatte kita/Ponyo Ponyo Ponyo fukurannda/Manmaru onaka no onna no ko/Peta-peta pyon-pyon/Asitte iina kakechao/Migi-migi-bun-bun/Otetewa iina tunaijao/Anoko to haneru to kokoro mo odoruyo/Paku-paku chu-gyu, paku-paku chu-gyu/Anoko ga daisuki/Makkakka no Ponyo Ponyo Ponyo sakana no ko/Aoi umi kara yatte kita/Ponyo Ponyo Ponyo fukurannda/Manmaru onaka no onna no ko